Ordery i Odznaczenia nadawane w III Rzeczpospolitej Polskiej (od 1990r.)
 
Tablica 110 - ORDER ORŁA BIAŁEGO WZ. Z 1992R.
 1. Krzyż Orderu Orła Białego
 2. Gwiazda Orderu Orła Białego
 
Tablica 111 - ORDER WOJENNY VIRTUTI MILITARI
 1. Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari I kl.
 2. Gwiazda Orderu Wojennego Virtuti Militari do I kl.
 3. Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari II kl.
 4. Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari III kl.
 5. Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari IV kl.
 6. Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl.
 
Tablica 112 - ORDER ODRODZENIA POLSKI WZ. Z 1992R.
 1. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski I kl. z miniaturką
 2. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski do I kl.
 
Tablica 113 - ORDER ODRODZENIA POLSKI WZ. Z 1991R.
 1. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski II kl. z miniaturką
 2. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski do II kl.
 3. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski III kl. z miniaturką
 4. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski IV kl. z miniaturką
 5. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski V kl. z miniaturką
 
Tablica 114 - ORDER ZASŁUGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WZ. Z 1991R.
 1. Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP I kl. z miniaturką
 2. Gwiazda Orderu Zasługi RP do I kl.
 
Tablica 115 - ORDER ZASŁUGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WZ. Z 1991R.
 3. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP II kl. z miniaturką
 4. Gwiazda Orderu Zasługi RP do II kl.
 5. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP III kl. z miniaturką
 6. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP IV kl. z miniaturką
 7. Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP V kl. z miniaturką
 
Tablica 115a - ORDER ZASŁUGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WZ. Z 1991R.
 1. Krzyż Wielki Orderu Krzyża Wojskowego 1 kl.
 2. Gwiazda Orderowa
 3. Krzyż Komandorski OKW 2 kl.
 4. Krzyż Kawalerski OKW 3 kl.
 
Tablica 116 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 1.
Krzyż Walecznych "1920" wz. z 1992r. z 2 okuciami z miniaturką
 2. Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1992r. z 1 okuciem z miniaturką
 3. Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1992r. z 1 okuciem z miniaturką
 4. Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1992r. z 1 okuciem z miniaturką
 5. Złoty Krzyż Zasługi wz. z 1992r. z 1 okuciem z miniaturką
 6. Srebrny Krzyż Zasługi wz. z 1992r. z 1okuciem z miniaturką
 7. Brązowy Krzyż Zasługi wz. z 1992r. z 1 okuciem z miniaturką
 8. Krzyż Zasługi "ZA DZIELNOŚĆ" z 1 okuciem
 9. Medal za Ofiarność i Odwagę z 1 okuciem z miniaturką
10. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wz. z 1992r. z miniaturką
11. Krzyż Zesłańców Sybiru wersja oksydowana
12. Krzyż Zesłańców Sybiru wersja srebrzona z miniaturką
13. Medal Komisji Edukacji Narodowej wz. z 1991r.
 - Orzełek metalowy państwowy wz. z 1989r.
 
Tablica 117 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE (NADAWANE DO 8 MAJA 1999R.)
 1. Krzyż Partyzancki wz. z 1945r. z miniaturką
 2. Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zach. wz. z 1989r. z miniaturką
 3. Krzyż Bitwy pod Lenino wz. z 1988r. z miniaturką
 4. Śląski Krzyż Powstańczy wz. z 1946r. z miniaturką
 5. Wielkopolski Krzyż Powstańczy wz. z 1992r. z miniaturką
 6. Warszawski Krzyż Powstańczy wz. z 1981r. z miniaturką
 7. Krzyż Oświęcimski wz. z 1992r. z miniaturką
 8. Medal za Warszawę 1939-1945 wz. z 1945r. z miniaturką
 9. Medal za Odrę-Nysę-Bałtyk 1945 wz. z 1945r. z miniaturką
10. Medal za udział w Wojnie 1939r. wz. z 1981r. z miniaturką
11. Krzyż Armii Krajowej wz. z 1992r. z miniaturką
12. Krzyż Batalionów Chłopskich wz. z 1992r z miniaturką.
13. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego wz. z 1992r. z miniaturką
14. Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 wz. z 1990r.
 
Tablica 118 - ODZNACZENIA RESORTOWE (MON)
 1. Złoty Medal Wojska Polskiego wz.1999 wyk. mennicze
 2. Srebrny Wojska Polskiego wz.1999 wyk. mennicze
 3. Brązowy Wojska Polskiego wz.1999 wyk. mennicze
 4. Złoty Wojska Polskiego wz.1999 wyk. grawerskie
 5. Srebrny Wojska Polskiego wz.1999 wyk. grawerskie
 6. Brązowy Wojska Polskiego wz.1999 wyk. grawerskie
 7. Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" wz. z 1996r.
 8. Srebrny Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" wz. z 1996r.
 9. Brązowy Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" wz. z 1996r.
10. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. gr. 3mm z miniaturką
11. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. gr. 3mm z miniaturką
12. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. gr. 3mm z miniaturką
13. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. gr. 2,3mm
14. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. gr. 2,3mm
15. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. gr. 2,3mm
16. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. wyk. grawerskie
17. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. wyk. grawerskie
18. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz.1991r. wyk. grawerskie
19. Oznaka członkowska ZBŻZiOR WP
20. Złota Odznaka ZBŻZiOR WP
21. Odznaka honorowa "Za zasługi" ZBŻZiOR WP wz. z 1998r.
22. Odznaka pamiątkowa ZBŻZ w Rzeszowie
 - Orzełek metalowy Wojsk Lądowych
 
Tablica 119 - ODZNAKI KOMBATANCKIE I RESORTOWE (MON)
 1. Odznaka "Obrońca Westerplatte -1939"
 2. Złota Odznaka "Za Zasługi Westerplatte"
 3. Odznaka "Za Zasługi Westerplatte"
 4. Złota Odznaka "PLATERÓWKI I i II ARMII WP"
 5. Odznaka "PLATERÓWKI I i II ARMII WP"
 6. Odznaka "UCZESTNIKOWI SZTURMU BERLINA"
 7. Odznaka 1 DREZDEŃSKIEGO KORPUSU PANCERNEGO
 8. Odznaka męża zaufania JW
 9. Odznaka pamiątkowa Cioto WSJ
10. Odznaka Śląskiego Okręgu Wojskowego
11. Odznaka "WZOROWY DOWÓDCA" wz. z 1999r.
12. Odznaka "WZOROWY DOWÓDCA" wz. z 1999r. odmiana
13. Odznaka "WZOROWY SZEF" wz. z 1999r.
14. Odznaka "WZOROWY PODCHORĄŻY" wz. z 1999r.
15. Odznaka "WZOROWY KADET" wz. z 1999r.
16. Odznaka "WZOROWY ŻOŁNIERZ" wz. z 1999r. wyk. mennicze
17. Odznaka "WZOROWY ŻOŁNIERZ" wz. z 1999r. wyk. grawerskie
18. Odznaka "WZOROWY MARYNARZ" wz. z 1999r.
19. Odznaka "BUŃCZUK"
20. Odznaka "Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP" częściowo emaliowany
21. Odznaka "Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP" bez emalii
22. Odznaka - proporzec "WZOROWY PODODDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH"
23. Odznaka - proporzec "WZOROWY PODODDZIAŁ WOJSK LOTNICZYCH"
24. Odznaka - proporzec "WZOROWY PODODDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ"
25. Odznaka - proporzec"WZOROWY PODODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ"
26. Odznaka kapelana Rzymsko-katolickiego WP
 
Tablica 119a - ODZNAKI WETERANÓW
 1. Oznaka członkowska Związek Inwalidów Wojennych RP
 2. Oznaka Honorowa Związek Inwalidów Wojennych RP K- Komandoria
 3. Oznaka Honorowa Związek Inwalidów Wojennych RP - Krzyż Kawalerski
 4. Złota Odznaka Związek Inwalidów Wojennych RP z miniaturką
 5. Srebrna Odznaka Związek Inwalidów Wojennych RP z miniaturką
 6. Odznaka Logo Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP
 7. Oznaka członkowska Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP wersja I
 8. Oznaka członkowska Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - LOK
 9. Oznaka członkowska Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP - ZŻ LWP
10. Oznaka członkowska Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP -
      Stowarzyszenia Tradycji Polskiego Oręża im. Masz. J. Piłsudskiego
11. Oznaka członkowska Stowarzyszeń Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
12. Oznaka Związku Strzeleckiego "STRZEEC"
 
Tablica 120 - ODZNACZENIA RESORTOWE (MSWIA)
 1. Emblemat identyfikacyjny "POLICJA"
 2. Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" wyk. mennicze
 3. Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant" wyk. mennicze
 4. Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant" wyk. mennicze
 5. Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" wyk. grawerskie
 6. Srebrna Odznaka "Zasłużony Policjant" wyk. grawerskie
 7. Brązowa Odznaka "Zasłużony Policjant" wyk. grawerskie
 8. Złoty Medal "Za Zasługi dla Policji" wyk. mennicze
 9. Srebrny Medal "Za Zasługi dla Policji" wyk. mennicze
10. Brązowy Medal "Za Zasługi dla Policji" wyk. mennicze
11. Złoty Medal "Za Zasługi dla Policji" wyk. grawerskie
12. Srebrny Medal "Za Zasługi dla Policji" wyk. grawerskie
13. Brązowy Medal "Za Zasługi dla Policji" wyk. grawerskie
14. Odznaka "POLICYJNY PATROL ROKU - 1999"
15. Złota Odznaka Honorowa NS Związków Policjantów
16. Srebrna Odznaka Honorowa NS Związków Policjantów
17. Brązowa Odznaka Honorowa NS Związków Policjantów
18. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia Policji
19. Złota Odznaka Pilota Policyjnego
20. Srebrna Odznaka Pilota Policyjnego
21. Brązowa Odznaka Pilota Policyjnego
 
Tablica 121 - ODZNACZENIA I ODZNAKI POLICJI
 1. Odznaka absolwentów WSP w Szczytnie wz. I oficjalna
 2. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie wz. I
 3. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie miniatura wz. I
 4. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie wz. II
 5. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie wz. III
 6. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia Policji
 7. Odznaka absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego CSP wz. I
 8. Odznaka absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego CSP wz. II AR 14
 9. Odznaka absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego CSP wz. III AR x
10. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Pile
11. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Pile miniatura
12. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. I
13. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. II
14. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. III na pamiątkę od Komendanta 2003r.
15. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. IV
16. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Słupsku
17. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Słupsku miniatura
18. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Słupsku odmiana
19. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Słupsku
20. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Katowicach
21. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Katowicach miniatura
22. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Katowicach nieoficjalna
23. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Katowicach wz. I
24. Odznaka pamiątkowa KGP
25. Odznaka pamiątkowa Wydziału Antyterrorystycznego Policji
26. Odznaka pamiątkowa Kompanii Wywiadowczej KWP w Łodzi 1990r.
27. Odznaka pamiątkowa Stowarzyszenia Kobiet w Policji
28. Odznaka identyfikacyjna policjanta 01287/XLIX
29. Odznaka identyfikacyjna policjanta 521060
30. Odznaka absolwentów Ośrodka Szkolnego Policji w Lublinie
32. Odznaka Polskiej Sekcji IPA w Gdańsku
33. Odznaka identyfikacyjna policjanta antyterrorysty 5/10179
 
Tablica 122 - ODZNAKI POLICYJNE
 1. Odznaka pamiątkowa Komendy Głównej Policji
 2. Odznaka pamiątkowa Komendy Stołecznej Policji
 3. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 4. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
 5. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
 6. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
 7. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 8. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 9. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
10. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
11. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
12. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
13. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
14. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
15. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
16. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
17. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
18. Odznaka pamiątkowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
19. Odznaka "Instruktor Techniki i Taktyki Interwencyjnej
20. Odznaka "Miner - Pirotechnik"
21. Odznaka Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji
22. Odznaka Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji - miniaturka
23. Odznaka pamiątkowa Policji w Zgorzelcu
24. Odznaka pamiątkowa Policji Wodnej
25. Odznaka pamiątkowa Policji we Wrocławiu
26. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile
27. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Słupsku - miniaturka
 
Tablica 123 - ODZNAKI RESORTOWE (od 1990r.)
 1. Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
 2. Odznaka "Zasłużony dla Drogownictwa"
 3. Złota Odznaka "Przodujący Kolejarz RP"
 4. Srebrna Odznaka "Przodujący Kolejarz RP"
 5. Złota Odznaka "Wzorowy Kierowca" wz. z 1990r.
 6. Srebrna Odznaka "Wzorowy Kierowca" wz. z 1990r.
 7. Brązowa Odznaka "Wzorowy Kierowca" wz. z 1990r.
 8. Odznaka "Zasłużony dla Rolnictwa" wz. z 1996r.
 9. Odznaka "Zasłużony dla Leśnictwa"
10. Złota Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1976/90
11. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1976/90
12. Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1976/90
13. Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1996r.
14. Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" - odm. Przywieszki
15. Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza"
16. Odznaka "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii" wz. z 1999r.
17. Odznaka "Za Zasługi dla Energetyki" wz. z 2001r.
18. Odznaka "Zasłużony dla Energetyki" wz. z 1998r.
19. Odznaka "Za Zasługi dla Bankowości" RP wersja wstążkowa
20. Odznaka "Za Zasługi dla Bankowości" RP odmiana kolorystyczna
 
Tablica 123a - ODZNAKI RESORTOWE
 1. Odznaka "Zasłużony dla Służby Celnej"
 2. Odznaka "Służby Celnej RP"
 3. Złota Odznaka "Za Zasługi dla Sportu" wz.2003r. z miniaturką
 4. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Sportu" wz.2003r. z miniaturką
 5. Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Sportu" wz.2003r. z miniaturką
 6. Odznaka "Za Zasługi dla Turystyki RP" wz.1998r.
 7. Odznaka "Za Zasługi dla Turystyki RP" wz.2002r.
 8. Odznaka Absolwencka 1 Kursu Inspekcji Transportu Drogowego z 2002r.
 9. Odznaka Absolwencka 4 Kursu Inspekcji Transportu Drogowego z 2004r.
10. Odznaka Absolwencka 5 Kursu Inspekcji Transportu Drogowego z 2006r.
 - Orzełek metalowy emblemat Służby Celnej
 - Oznaka emblemat Inspekcji Transportu Drogowego
 - Oznaka emblemat Służby Celnej
 
Tablica 124 - ODZNAKI RESORTOWE (od 1990r.)
 1. Odznaka "Zasłużony dla Bankowości RP" wz. z 1990r. wersja na przywieszce
 2. Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP" wz. z 1995r.
 3. Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP" wz. z 1995r.
 4. Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP" wz. z 1995r.
 5. Złota Odznaka "Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi" wersja wstążkowa
 6. Srebrna Odznaka "Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi" wersja wstążkowa
 7. Złota Odznaka "Za Zasługi dla Statystyki RP" wz. z 1985/90
 8. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Statystyki RP" wz. z 1985/90
 9. Odznaka "Zasłużony dla Polskiej Geologii" wz. z 1997r.
10. Odznaka 100-lecia Kopalni Wujek
11. Odznaka "Za Zasługi dla Budownictwa" wz. z 1999r.
12. Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa"
13. Odznaka "Za Zasługi dla Ochrony Pracy"
14. Złota Odznaka "Zasłużony Pracownik Łączności" wz. z 1996r. wersja trzy stopn.
15. Srebrna Odznaka "Zasłużony Pracownik Łączności" wz. z 1996r. wersja trzy stopn.
16. Brązowa Odznaka "Zasłużony Pracownik Łączności" wz. z 1996r. wersja trzy stopn.
17. Odznaka "Zasłużony dla Mennicy" wz. z 2000r. z miniaturką
18. Złota Odznaka "Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych" wz. z 1990r.
19. Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych" wz. z 1990r.
20. Odznaka "Zasłużony dla Łączności" wz. z 1996r. wersja jednostopniowa
21. Odznaka "Za Zasługi dla Wynalazczości" wz. z 2003r.
22. Odznaka "Zasłużony dla Wynalazczości" wz. z 1995r.
23. Odznaka "Zasłużony dla Finansów Publicznych RP"
24. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Archiwistyki"
25. Odznaka "Za Zasługi dla Ochrony Pracy" wz. z 2004r.
26. Brązowa Odznaka "Profesjonalny Pracownik Poczty"
 
Tablica 125 - ODZNAKI RESORTOWE
 1. Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej" wz. z 2001r. z miniaturką
 2. Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - projekt z 2004r.
 3. Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - wz. z 2005r.
 4. Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - wz. z 2005r.
 5. Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - wz. z 2005r.
 6. Złota Odznaka "Za Opiekę nad Zabytkami"
 7. Srebrna Odznaka "Za Opiekę nad Zabytkami"
 
Tablica 126 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RÓŻNE
 1. Złoty Medal za Zasługi dla Stow. Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką wz. 1
 2. Srebrny Medal za Zasługi dla Stow. Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niem. wz. 1
 3. Złoty Medal za Zasługi dla Stow. Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką wz. 2
 4. Srebrny Medal za Zasługi dla Stow. Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niem. wz. 2
 5. Brązowy Medal za Zasługi dla Stow. Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niem. wz. 2
 6. Złoty Medal za Zasługi dla Unii Ofiar Nazizmu
 7. Srebrny Medal za Zasługi dla Unii Ofiar Nazizmu
 8. Brązowy Medal za Zasługi dla Unii Ofiar Nazizmu
 9. Złoty Medal Polskiej Golgoty Wschodu 1939-1945
10. Srebrny Medal Polskiej Golgoty Wschodu 1939-1945
11. Brązowy Medal Polskiej Golgoty Wschodu 1939-1945
12. Złoty Medal Koronacji Obrazu Matki Boskiej Kozielskiej
13. Srebrny Medal Koronacji Obrazu Matki Boskiej Kozielskiej
14. Brązowy Medal Koronacji Obrazu Matki Boskiej Kozielskiej
15. Medal PSL "Za Zasługi" im. W. Witosa
16. Medal PSL "Za Zasługi" im. St. Mikołajczyka
17. Plakietka Polaków deportowanych do Rzeszy w czasie II Wojny Światowej
 
Tablica 127 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Odznaczenie "Misja Pojednania" wz.2 z koroną emalia granatowa
 2. Odznaczenie "Misja Pojednania" wz.2 bez korony emalia granatowa
 3. Odznaczenie "Misja Pojednania" wz.1 bez korony emalia zielona
 4. Krzyż Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników
 5. Krzyż Czynu Zbrojnego Armii Ludowej egz. próbny - złocony
 6. Krzyż Czynu Zbrojnego Armii Ludowej
 7. Złoty Medal za Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego projekt
 8. Srebrny Medal za Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego projekt
 9. Brązowy Medal za Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego projekt
10. Medal Jubileuszowy 10-lecia Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników
11. Odznaka za Rozminowanie Kraju egz. próbny - złocony
12. Odznaka za Rozminowanie Kraju
13. Złoty Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
14. Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
15. Oznaka członkowska ZOR RP z miniaturką
16. Medal Jubileuszowy XV - lecia Zw. Represjon. Żołn. Gorników
17. Oznaka członkowska ZRŻG
18. Oznaka pamiątkowa "Westerplatte 1939-1993 Versuhnung Pojednanie Ciechocinek"
 
Tablica 128 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Krzyż Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju SPK
 2. Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny SPK 00 wz.1 orzełek emaliowany z miniaturką
 3. Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny SPK 00 wz.2 orzełek srebrzony
 4. Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny SPK 00 wz.3 egz. próbny emaliowany
 5. Złoty Krzyż Wlkp. Związku Kombatantów "WARTA" WZK "WARTA"
 6. Srebrny Krzyż Wlkp. Związku Kombatantów "WARTA" WZK "WARTA"
 7. Brązowy Krzyż Wlkp. Związku Kombatantów "WARTA" WZK "WARTA"
 8. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Zw. Solidarności Polskich Kombat. ZSPK - projekt
 9. Złoty Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" ZSPK wz. 3
10. Srebrny Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" ZSPK wz. 3 z miniaturką
11. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Zw. Solidarności Polskich Kombat. ZSPK wz.1
12. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Zw. Solidarności Polskich Kombat. ZSPK wz.2
13. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Wrocławskiego Oddz. SPK wz.3 z miniaturką
14. Żelazna Gwiazda Wytrwałości
 - Oznaka członkowska SPK
 - Odznaka 50-lecia SPK
 
Tablica 129 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Krzyż Korpusu Wojska Polskiego 1949-1956 KWP z miniaturką
 2. Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego KWP
 3. Srebrny Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego KWP z miniaturką
 4. Krzyż Kombatancki "Więźniowi Komunizmu" z mieczami
 5. Krzyż Kombatancki "Więźniowi Komunizmu" bez mieczy
 6. Złoty Medal Warszyca KWP
 7. Srebrny Medal Warszyca KWP
 8. Złoty Medal "Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej"
 9. Srebrny Medal "Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej"
10. Brązowy Medal "Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej"
11. Krzyż Bitwy nad Bzurą
12. Medal pamiątkowy w XX rocznicę śmierci gen. Hallera
13. Złota gwiazda marsz. Józefa Piłsudskiego falsyfikat falerystyczny
 
Tablica 130 - ODZNACZENIA KOMBATANCKIE
 1. Order Przelanej Krwi za Ojczyznę OZWWoPWiS z miniaturką
 2. Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989r. za Polskę Wolną i Sprawiedliwą OZWWoPWiS z miniaturką
 3. Krzyż Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Z "Win" wz.1
 4. Krzyż Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" Z "Win" wz.2
 5. Krzyż Walki o Niepodległość "ANTYK" wer. z mieczami, baretką i 2 okuciami SPKwK "A" z min.
 6. Krzyż Walki o Niepodległość "ANTYK" wersja dla skazanych na karę śmierci z mieczami, koroną i dwoma okuciami; nr egz. 31 SPKwK "A"
 7. Krzyż Walki o Niepodległość "ANTYK" wersja popularna na wstążce z miniaturką
 8. Krzyż Wolności i Niepodległości z Mieczami
 9. Krzyż Wolności i Niepodległości bez mieczy
10. Medal Wolności i Niepodległości
 
Tablica 130a - ODZNACZENIA KOMBATANCKIE
 1. Złoty Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. wersja specjalna
 2. Złoty Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. z miniaturką
 3. Srebrny Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.
 4. Brązowy Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.
 5. Medal pamiątkowy 50. Rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca '56
 6. Odznaka Stowarzyszenia Powstania Poznańskiego Czerwca 56r.
 7. Medal pamiątkowy Solidarności
 
Tablica 131 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Odznaka "Weteran Walk o Niepodległość" wzór oficjalny z miniaturką
 2. Odznaka "Weteran Walk o Niepodległość" nieoficjalny 1 z miniaturką
 3. Odznaka "Weteran Walk o Niepodległość" nieoficjalny 2 z miniaturką
 4. Odznaka "Weteran Walk o Niepodległość" nieoficjalny 3 - złocony
 5. Odznaka za Zasługi dla Zw. Komb. RP i b. Więźniów Politycznych emalia ciemna z miniaturką
 6. Odznaka za Zasługi dla Zwiazek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych emalia jasna
 7. Krzyż Policyjny im. "Ponurego"
 8. Złota miniatura Medalu "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
 9. Srebrna miniatura Medalu "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
10. Medal za Zasługi dla PZBWPHWiOK "50-lecie Związku"
11. Odznaka Honorowa Armii Krajowej
12. Odznaka pamiątkowa "Akcja Burza" wz. I - popularna
13. Odznaka pamiątkowa "Akcja Burza" wz. II - emaliowana
14. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wz.2
15. Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wz.2
16. Złota Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
17. Srebrna Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
18. Oznaka członkowska Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych
19. Odznaka pam. Światowego Zjazdu Kombatantów Polskich w Warszawie 14-16 VIII 1992
 
Tablica 132 - ODZNACZENIA I ODZNAKI KOMBATANCKIE
 1. Krzyż Więźnia Politycznego SPbWP z miniaturką
 2. Złoty Krzyż Niezłomnych SPbWP
 3. Srebrny Krzyż Niezłomnych SPbWP z miniaturką
 4. Krzyż Antykomunistycznego Związku Więźniów Politycznych 1939-1956 AZWP z miniaturką
 5. Order Walki i Cierpienia wz.1 krzyż złoty z czarną emalią - projekt
 6. Order Walki i Cierpienia wz.2 krzyż złoty z białą emalią - projekt
 7. Order Walki i Cierpienia wz.3 krzyż srebrny z czarną emalią - projekt
 8. Order Walki i Cierpienia wz.4 krzyż srebrny z białą emalią - projekt
 9. Order Walki i Cierpienia wz.5 krzyż srebrny bez emalii - projekt
10. Odznaka Honorowa "SYBIR"
11. Odznaka Hon. za Zasługi dla Zw. Sybiraków regionu Warmińsko-Mazurskiego wz.1
12. Odznaka Hon. za Zasługi dla Zw. Sybiraków regionu Warmińsko- Mazurskiego wz.2
13. Odznaka Hon. za Zasługi dla Zw. Sybiraków regionu Warmińsko- Mazurskiego -próbny
14. Krzyż Więźnia Politycznego Okresu Stalinowskiego ZWPOS z miniaturką
 - Oznaka członkowska Stowarzyszenia Polskich b. Więźniów Politycznych
 - Oznaka członkowska Związku Sybiraków wz.1
 - Oznaka członkowska Związku Sybiraków wz.2
 - Oznaka pamiątkowa "SYBIR 1940-1953"
 
Tablica 133 - ODZNACZENIA ORGANIZACYJNE I KOMBATANCKIE
 1. Order Virtuti Civili 1 klasy na wstążce 1 wersji i 2 wersji
 2. Order Virtuti Civili 2 klasy na wstążce 1 wersji i 2wersji
 3. Krzyż Honoru z mieczami Zw. Leg. Polskich
 4. Krzyż Honoru bez mieczy Zw. Leg. Polskich
 5. Medal Honoru Zw. Leg. Polskich
 6. Medal Zasługi Zw. Leg. Polskich
 7. Krzyż Służby Rzeczpospolitej Federacji Polskich Zw. Obrońców Ojczyzny
 8. Medal zasługi FPZOO
 9. Medal pamiątkowy marsz. Józefa Piłsudskiego i 1 Bryg. Legionów Polskich
10. Odznaka członkowska FPZOO
11. Krzyż Legionowy
 
Tablica 134 - ODZNACZENIA I ODZNAKI LIGI OBRONY KRAJU
 1. Odznaka tytułu honorowego "CZŁONEK HONOROWY LOK" wz. z 2006r.
 2. Odznaka tytułu honorowego "CZŁONEK HONOROWY LOK" wz. z 1984r.
 3. Odznaka tytułu honorowego "CZŁONEK HONOROWY LOK" wz. z 1989r.
 4. Odznaka Honorowa za Wybitne Zasługi dla LOK z 1 okuciem
 5. Złoty Medal za Zasługi dla LOK wzór 1 z miniaturką
 6. Srebrny Medal za Zasługi dla LOK wzór 1 z miniaturką
 7. Brązowy Medal za Zasługi dla LOK wzór 1 z miniaturką
 8. Złoty Medal za Zasługi dla LOK wzór 2
 9. Srebrny Medal za Zasługi dla LOK wzór 2
10. Brązowy Medal za Zasługi dla LOK wzór 3
11. Odznaka Honorowa za Zasługi dla KOR-LOK z 1 okuciem
12. Odznaka Honorowa 50-lecia LOK egzemplarz próbny czarno emaliowany
13. Odznaka Honorowa 50-lecia LOK nr egz. 0157 z miniaturką
14. Medal pamiątkowy 60-lecia LOK "ZA ZASŁUGI" nr egz. 110 z miniaturką
15. Odznaka "Zasłużony Działacz LOK
16. Odznaka "Zasłużony Działacz KOR-LOK"
17. Odznaka Honorowa Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Nisku
18. Oznaka członkowska LOK wz. 3
 
Tablica 135 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ZOSP RP
 1.
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
 2. Złoty Znak ZOSP RP wz. z 1993r. prod. łotewskiej
 3. Złoty Znak ZOSP RP wz. z 1993r. prod. krajowej
 4. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wz. z 1993r.
 5. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wz. z 1993r.
 6. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wz. z 1993r.
 7. Medal "Zasłużony dla OSP Barcin"
 8. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla OSP w Świętochłowicach"
 9. Złoty Medal ZW OSP w Katowicach
10. Srebrny Medal ZW OSP w Katowicach
11. Brązowy Medal ZW OSP w Katowicach
12. Medal "Zasłużony dla Ochrony ppoż. powiatu Wodzisławskiego"
 
Tablica 136 - ODZNAKI ZOSP (OD 1992R.)
 1. Odznaka "Strażak Wzorowy"
 2. Odznaka "Strażak Wzorowy odmiana o odwróconych kolorach
 3. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - V
 4. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - X
 5. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - XV
 6. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - XX
 7. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. -XXV
 8. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - XXX
 9. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - XXXV
10. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - 40
11. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - 45
12. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - 50
13. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - 55
14. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - 60
15. Odznaka ZOSP RP "Za Wysługę Lat" wz. z 1993r. - 65
16. Złota Młodzieżowa Odznaka Pożarnicza
17. Srebrna Młodzieżowa Odznaka Pożarnicza
18. Brązowa Młodzieżowa Odznaka Pożarnicza
 
Tablica 137 - ODZNAKI I OZNAKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 1. Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego
 2. Złota Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" edycja 1-mennicza, 2-grawerska
 3. Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" edycja 1-mennicza, 2-grawer.
 4. Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" edycja 1-mennicza, 2-grawer.
 5. Złota Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
 6. Srebrna Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
 7. Brązowa Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
 8. Odznaka absolwencka SGSP wersja 1 dla studiów magisterskich
 9. Odznaka absolwencka SGSP wersja 2 dla studiów zawodowych
10. Odznaka absolwencka Studium Oficerskiego SGSP kurs 5
11. Odznaka absolwencka Studium Oficerskiego SGSP kurs 6
12. Odznaka absolwencka Studium Oficerskiego SGSP kurs 7
13. Odznaka absolwencka Podyplomowego Studium Oficerskiego SGSP kurs 1
14. Złota Odznaka "Wzorowy Podchorąży" SGSP wz. z 1998r.
15. Srebrna Odznaka "Wzorowy Podchorąży" SGSP wz. z 1998r.
16. Złota Odznaka "Wzorowy Słuchacz" SGSP
17. Srebrna Odznaka "Wzorowy Słuchacz" SGSP
18. Odznaka Prymusa Kursu Podofic. SPP w Opolu
19. Odznaka absolwencka Szkoły Aspirantów Pożarnictwa wersja 1 z 1993r.
20. Odznaka absolwencka Szkoły Aspirantów Pożarnictwa wersja 2 z 1994r.
21. Odznaka absolwencka Szkoły Aspirantów Pożarnictwa odmiana wersji 2
22. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia PSP w Częstochowie
23. Znaczek logo PSP 1977-1997
24. Odznaka pamiątkowa XX-lecia Odwodowej Brygady Pożarniczej woj. warszaw. 1977-1997
25. Odznaka absolwentów Podyplomowego Studium Oficerów im. B. Chomicza SGSP Warszawa
26. Odznaka absolwencka Szkoły podoficerskiej PSP w Bydgoszczy
 - Orzełek metalowy na czapkę
 
Tablica 138 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1. "Złom"
 2. Medal św. Huberta
 3. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa
 4. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej
 5. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
 6. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
 7. Złoty Medal za Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego
 8. Srebrny Medal za Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego
 9. Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego
10. Złoty Medal za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego
11. Srebrny Medal za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego
12. Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego
13. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Łódzkiego
14. Medal "60 lat Działalności Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Łodzi"
15. Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Łódzkiego w 70-lecie PZŁ"
16. Medal za Zasługi dla Łowiectwa woj. Przemyskiego
 - Oznaka członkowska PZŁ wz. z 1947r.
 - Oznaka członkowska PZŁ wz. z 1953r.
 - Oznaka członkowska PZŁ wz. z 1953r. odmiana zmniejszona i złocona
 
Tablica 139 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1.
Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa woj. Ostrołęckiego
 2. Odznaka za zasługi dla Łowiectwa Warszawskiego
 3. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa woj. Legnickiego"
 4. Odznaka "70 Lat PZŁ na Ziemi Piotrkowskiej"
 5. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa woj. Wałbrzyskiego"
 6. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa woj. Płockiego"
 7. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej"
 8. Medal za "Zasługi dla Łowiectwa Włocławskiego"
 9. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie" - złota wz.1
10. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie" - srebrna wz.1
11. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie" - brązowa wz.1
12. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie" - złota wz.2
13. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie" - srebrna wz.2
14. Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie" - brązowa wz.2
15. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa Zielonogórskiego
16. Odznaka plakieta "Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur"
17. Medal za zasługi dla Łowiectwa woj. Elbląskiego
18. Medal plakieta za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego
19. Medal "Zasłużony dla Łowiectwa woj. Krośnieńskiego"
20. Odznaczenie "Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej"
21. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego "Gospodarz" w Borowie
 
Tablica 140 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1. Złota Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny"
 2. Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny"
 3. Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny"
 4. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny wersja srebrna
 5. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny wersja brązowa
 6. Oznaka za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny
 7. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej
 8.
 9. Złoty Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Katowickiego"
10. Srebrny Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Katowickiego"
11. Medal za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa
12. Medal za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa
13. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego
14. Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Kaliskiego"
15. Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny"
 - Orzełek Lasów Państwowych
 
Tablica 141 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego "NEMROD" Łódź 1947-1997
 2. Medal 40-lecia Koła Łowieckiego "HUBERTUS" Łódź 1956-1996
 3. Medal 40-lecia Koła Łowieckiego "KSIĘŻAK" Łódź 1956-1996
 4. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego "DIANA" Łódź 1956-1996
 5. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego "DROP" Zielona Góra 1949-1999
 6. Odznaka 48-lecia PZŁ na Opolszczyźnie
 7. Odznaka 75-lecia PZŁ Warszawa 1998
 8. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego "DĄBROWA" Świebodzin 1947-1997
 9. Odznaka 75-lecia PZŁ
10. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" Głowno 1949-1999
11. Odznaka 45-lecia Koła Łowieckiego "JELEŃ" Babimost 1953-1998
12. Odznaka 45-lecia Koła Łowieckiego "PIŻMAK" Niwiska
13. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego "ODYNIEC" Bobrowice 1950-2000
14. Odznaka 30-lecia Koła Łowieckiego "KRUK" Zielona Góra 1964-1994
15. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego "ŁOŚ" Torzym 1949-1999
16. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego "SOKÓŁ" Kożuchów 1948-1998
17. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego "PIAST" Sulechów 1947-1997
18. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego "TUR" Nowa Sól 1948-1998
19. Medal Lubuskiej Wystawy Łowieckiej 1969 "II Miejsce"
 
Tablica 142 - ODZNACZENIA, MEDALE i ODZNAKI PZŁ
 1. Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego" wz. z 2000r.
 2. Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego" wz. z 2000r. odmiana
 3. Złoty Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego" wz. z 2000r.
 4. Srebrny Medal "Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego" wz. z 2000r.
 5. Złoty Medal "Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego"
 6. Srebrny Medal "Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego"
 7. Odznaka pamiątkowa 60-lecia Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Łodzi
 8. Medal pamiątkowy PZŁ
 9. Odznaka pamiątkowa 50-lecia Koła Łowieckiego "Knieja" w Zgorzelcu
10. Odznaka pamiątkowa 30-lecia Koła Łowieckiego "Dzik" w Grabicach 1948-1998
11. Medal pamiątkowy 50-lecia Koła Łowieckiego nr 100 "Dzik" w Mochach 1953-2003
12. Odznaka pamiątkowa 50-lecia Koła Łowieckiego "Dzik" w Poznaniu 1949-1999
13. Odznaka pamiątkowa 80-lecia PZŁ 1923-2003 Lubuski Sejmik Łowiecki
14. Odznaka pamiątkowa 80-lecia PZŁ 1923-2003 Okręgowa Rada Łowiecka Nowy Sącz
15. Medal pamiątkowy 5-lecia 1994-1999 Koła Łowieckiego "Róża" Nr 51
16. Odznaka Koła Łowieckiego "Orzeł" w Częstochowie 1953r.
 
Tablica 143 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (MŁODZIEŻOWE)
 1. Złoty Krzyż "Zasługi dla ZHP" z miniaturką
 2. Krzyż "Zasługi dla ZHP" z Rozetą - Mieczami
 3. Krzyż "Zasługi dla ZHP"
 4. Krzyż pamiątkowa 90-lecia Skautingu Polskiego
 5. Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa z miniaturką
 6. Odznaka ZHP "Nieść chętną pomoc - 1997"
 7. Złote Odznaczenie im. J. Krasickiego z miniaturką
 8. Srebrne Odznaczenie im. J. Krasickiego z miniaturką
 9. Brązowe Odznaczenie im. J. Krasickiego z miniaturką
10. Odznaka "Za Zasługi dla ZSMP"
11. Odznaczenie im. J. Solarza
12. Odznaka "Za Zasługi dla ZMW"
13. Order Uśmiechu
14. Odznaka "Przyjaciel Dziecka"
15. Medal im. dr H. Jordana wersja na przywieszce
16. Medal im. dr H. Jordana wersja na wstążce
 - Krzyż Harcerski z miniaturką
 - Złota lilijka ZHP
 - Srebrna lilijka ZHP
 - Żeglarska lilijka ZHP
 - Odznaka Zuchowa
 
Tablica 144 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Złoty Medal Prymasowski "Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła …"
 2. Srebrny Medal Prymasowski "Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła …"
 3. Brązowy Medal Prymasowski "Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła …" z miniaturką
 4. Wielki Order św. Zygmunta Diecezji Płockiej
 5. Krzyż "Milito pro Christo" Biskupa Polowego WP
 6. Złoty Krzyż "Dobrze Zasłużonemu dla Kościoła Łódzkiego..."
 7. Srebrny Krzyż "Dobrze Zasłużonemu dla Kościoła Łódzkiego..."
 8. Krzyż Milenijny Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku
 9. Krzyż jubileuszowy 700 rocznicy urodzin św. Brygidy
10. Medal "Pro Esse Auso" Diecezji Warmińsko-Mazurskiej
11. Złoty Medal "Bene Merito" Parafii p.w. św. Stanisława w Gdańsku
12. Srebrny Medal "Bene Merito" Parafii p.w. św. Stanisława w Gdańsku
 
Tablica 145 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Krzyż Komandorski Orderu św. Brygidy z miniaturką
 2. Gwiazda Orderu św. Brygidy
 3. Krzyż Zasługi dla Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku
 4. Złoty Krzyż Prymasa 1000-lecia
 5. Srebrny Krzyż Prymasa 1000-lecia
 6. Krzyż "Zasłużony dla Kościoła i Ojczyzny" Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 7. Order "ECCE HOMO"
 8. Dystynktoria diecezjalne
 9. Dystynktoria diecezjalne
 
Tablica 146 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Order św. Marii Magdaleny - srebrny 2 stopnia wersja 1
 2. Order św. Marii Magdaleny - brązowy 3 stopnia wersja 1
 3. Order św. Marii Magdaleny - złoty 1 stopnia wersja 2
 4. Order św. Marii Magdaleny - srebrny 2 stopnia wersja 2)
 
Tablica 147 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Order św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego
 2. Medal pamiątkowy Metropolity Sawy
 3. Złoty Krzyż „JERUZALEM”
 4. Srebrny Krzyż „JERUZALEM”
 
Tablica 148 - ORDER ŚW. STANISŁAWA
 1. Krzyż Wielki Orderu św. Stanisława 1 klasy wz. z 1989r.
 2. Gwiazda Orderu św. Stanisława złocona do 1 kl.
 3. Łańcuch Orderowy
 4. Krzyż Oficerski św. Stanisława 4 klasy wersja londyńska z 2005r.
 
Tablica 149 - ORDER ŚW. STANISŁAWA
 1. Krzyż Wielki Orderu św. Stanisława 1 klasy wz. z 1995r.
 2. Gwiazda Orderu św. Stanisława złocona do 1 kl.
 
Tablica 150ORDER ŚW. STANISŁAWA
 3. Krzyż Komandorski Orderu św. Stanisława 2 klasy
 4. Gwiazda Orderu św. Stanisława srebrzona do 2 kl.
 5. Krzyż Komandorski Orderu św. Stanisława 3 klasy
 6. Krzyż Oficerski Orderu św. Stanisława 4 klasy
 7. Krzyż Kawalerski Orderu św. Stanisława 5 klasy
 8. Złoty Krzyż Zasługi dla Orderu św. Stanisława
 9. Srebrny Krzyż Zasługi dla Orderu św. Stanisława
10. Brązowy Krzyż Zasługi dla Orderu św. Stanisława
 
Tablica 151 - ODZNACZENIA ORGANIZACYJNE, REGIONALNE I INNE
 1. Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy" wersja 1 na wstążce
 2. Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy" wersja 2 na baretce
 3. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Wielkopolskiego"
 4. Odznaka "Za Zasługi dla województwa katowickiego" wz.2 srebrna
 5. Złota Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Śląskiego"
 6. Srebrna Odznaka Honorowa "Za zasługi dla województwa Śląskiego"
 7. Odznaka Honorowa "Za zasługi dla województwa Opolskiego"
 8. Odznaka Honorowa "Za zasługi dla województwa Rzeszowskiego"
 9. Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Mazowsza"
10. Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Mazowsza" wersja w brązie - próbna
11. Odznaka Honor. PARATA SEMPER CORNUA Zasłużony dla woj. Lubuskiego złocona
12. Odznaka Honor. PARATA SEMPER CORNUA Zasłużony dla woj. Lubuskiego srebrzona
13. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Kujawsko-Pomorskiego"
14. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla woj. Lubuskiego"
15. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla woj. Warmińsko-Mazurskiego"
16. Złota Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego
17. Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego
 
Tablica 151a - ODZNACZENIA ORGANIZACYJNE, REGIONALNE I INNE
 1. Odznaka Honorowa Ziemi Sanockiej
 2. Medal "Zasłużony dla Ziemi Sierackiej"
 3. Medal "Zasłużony dla powiatu Bialskiego"
 4. Medal "Zasłużony dla powiatu Płockiego"
 5. Złoty Medal "Zasłużony dla Miasta Mławy"
 6. Srebrny Medal "Zasłużony dla Miasta Mławy"
 7. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Podlaskiego" - wersja dla kolektywów
 8. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Podlaskiego" - wersja dla osób fizycznych
 9. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Podlaskiego" - wersja próbna - brązowiona
10. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Podlaskiego" - wersja próbna - brązowiona
 
Tablica 152 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Krzyż Wielki Orderu Regencji
 2. Gwiazda Orderu Regencji
 
Tablica 153 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Order Króla Bolesława Chrobrego
 2. Medal Orła Białego
 3. Krzyż Złoty im. Leszka W. Ks. Wierzchowskiego
 4. Odznaka pamiątkowa 314 Rocznicy Zwycięst. Króla J. III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem
 5. Krzyż 3-go Maja
 6. Krzyż 3-go Maja odmiana z "gałązką"
 
Tablica 154 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Order Odrodzenia Monarchii
 2. Krzyż Odrodzenia Monarchii
 3. Krzyż Wierności
 4. Krzyż Jerozolimski
 5. Odznaka pamiątkowy 6-lecia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
 6. Odznaka pamiątkowy 10-lecia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
 
Tablica 155 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Krzyż Wielki Orderu Zakonu Rycerzy Polskiej Korony 1 klasy
 2. Gwiazda Orderu Zakonu do Krzyża Wielkiego
 
Tablica 156 - ODZNAKI RESORTOWE (MON I MSW)
 1. Złoty Medal 20 Brygady Łączności NJW MSWiA
 2. Srebrny Medal 20 Brygady Łączności NJW MSWiA
 3. Odznaka Honorowa JW 1609
 4. Odznaka GROM Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego
 5. Złoty Medal WFS GROM "Za Zasługi dla Formacji"
 6. Srebrny Medal WFS GROM "Za Zasługi dla Formacji"
 7. Złoty Medal WFS GROM "Oddział Bojowy A"
 8. Srebrny Medal WFS GROM "Oddział Bojowy A"
 9. Złoty Medal WFS GROM "Zespół Snajperów"
10. Srebrny Medal WFS GROM "Zespół Snajperów"
11. Złoty Medal Sztabu Generalnego WP "Gen. dyw. Z. Ciesielski"
12. Srebrny Medal Sztabu Generalnego WP "Gen. dyw. Z. Ciesielski"
13. Złoty Medal Sztabu Generalnego WP "Gen. Zarząd Rozpozn. Wojsk."
14. Srebrny Medal Sztabu Generalnego WP "Gen. Zarząd Rozpozn. Wojsk."
15. Złoty Medal Wojskowych Służb Informacyjnych MON
16. Srebrny Medal Wojskowych Służb Informacyjnych MON
17. Odznaka Spadochronowa "GROM" z miniaturką
18. Odznaka Honorowa Biura Ochrony Rządu
19. Oznaka BOR
20. Odznaka Urzędu Ochrony Państwa
21. Oznaka Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
22. Oznaka ABW
23. Medal pamiątkowy Śląskiego Okręgu Wojskowego
 
Tablica 157 - ODZNACZENIA I ODZNAKI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
 1. Odznaka tytułu honorowa "Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wz. z 1990r.
 2. Odznaka "Hon. Dawca Krwi - Zasł. dla Zdrowia Narodu" wz. z 1999r. PCK 1st. złota wz. z 1948r.
 3.
 4. Odznaka Honorowa PCK 1,2,3,4 stopnia wyk. mennicze z miniaturką
 5. Odznaka Honorowa PCK 1,2,3,4 stopnia wyk. grawerskie
 6. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" 1 stopnia
 7. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" 2 stopnia
 8. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" 3 stopnia
 9. Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" 3 stopnia odmiana
10. Złota Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" z miniaturką
11. Srebrna Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" z miniaturką
12. Brązowa Odznaka "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" z miniaturką
13. Odznaka Członka Klubu HDK PCK
14. Odznaka Młodzieżowa PCK
15. Odznaka "Zasłużony Opiekun Koła PCK"
16. Odznaka "Opiekun Koła PCK"
17. Odznaka Społecznego Instruktora Młodzieżowego PCK
18. Złota Odznaka "Zasłużony Społeczny Instruktor Młodzieżowy PCK"
19. Srebrna Odznaka "Zasłużony Społeczny Instruktor Młodzieżowy PCK"
 
Tablica 158 - ODZNACZENIA I ODZNAKI SPÓŁDZIELCZE
 1. Odznaka "ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO" różne odmiany
 2. Złoty Krzyż Zasługi ks. Piotra Wawrzyniaka "Zasłużonemu w Rozwoju Spółdz."
 3. Srebrny Krzyż Zasługi ks. Piotra Wawrzyniaka "Zasłużonemu w Rozwoju Spółdz."
 4. Złota Odznaka Hon. im. Franciszka Stefczyka "Za Zasługi dla Spółdz. Bankowej"
 5. Srebrna Odznaka Honorowa im. F. Stefczyka "Za Zasługi dla Spółdz. Bankowej"
 6. Medal Złoty Odznaka Hon. im. F. Stefczyka "Za Zasługi dla Spółdz. Bankowej"
 7. Złota Odznaka "ZA ZASŁUGI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH"
 8. Srebrna Odznaka "ZA ZASŁUGI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH"
 9. Złota Odznaka "Za Zasługi Dla Spółdzielczości Bankowej BGŻ"
10. Srebrna Odznaka "Za Zasługi Dla Spółdzielczości Bankowej BGŻ"
11. Złota Odznaka Honorowa Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
12. Srebrna Odznaka Honorowa Centralnego Zw. Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
13. Złota Odznaka "Zasłużony Działacz ZZPrac. "SPOŁEM" w PRL"
14. Srebrna Odznaka "Zasłużony Działacz ZZPrac. "SPOŁEM" w PRL"
15. Odznaka "Za Zasługi Dla Spółdzielczości" Zespołowa
16. Odznaka Honorowa "Zasłużony Dla Spółdzielczości Inwalidów"
17. Odznaka Honorowa "Zasłużony Dla Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych"
18. Odznaka Honorowa "Zasłużony Dla Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej"
19. Odznaka Honorowa "Zasłużony Dla Spółdzielczości Mleczarskiej"
20. Odznaka Honorowa "Zasłużony Dla Spółdzielczości Samopomoc Chłopska"
21. Odznaka Honorowa "Zasłużony Pracownik Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego"
22. Oznaka SKO "Oszczędzaj i ucz oszczędności"
23. Odznaka "Zasłużony dla SPOŁEM" zespołowa
24. Odznaka pamiątkowa X-lecia CRS
25. Odznaka "Zasłużony dla Spółdzielczości" "S.Ch" Gdańsk
26. Odznaka pamiątkowa XI Konkursu Spółdzielczości "S.Ch" 1987r.
27. Srebrna odznaka ZHS
28. Brązowa odznaka ZHS
29. Odznaka "Zasłużony dla Spółdzielczości Budowlanej"
30. Odznaka "Zasłużony dla SPOŁEM indywid.
31. Odznaka pamiątkowa "100 lat Warszawskiej Spółdzielczości Spożywców"
 
Tablica 159 - ODZNACZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH III RP
 1. Krzyż członkowski Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
 2. Order Zasługi Zjednoczenia KBS RP- Krzyż Oficerski
 3. Krzyż członkowski Pilskiego BK "Tarcza" w Pile
 4. Krzyż członkowski Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu
 5. Krzyż Rycerski Pilskiego BK Tarcza wersja zielonoświątkowa
 6. Krzyż Rycerski Ostrowskiego BK
 7. Krzyż Królewski Kórnickiego BK w Kórniku
 8. Złoty Krzyż Rycerski Kórnickiego Bractwa Kurkowego w Kórniku
 9. Srebrny Krzyż Rycerski Kórnickiego Bractwa Kurkowego w Kórniku
10. Brązowy Krzyż Rycerski Kórnickiego Bractwa Kurkowego w Kórniku
11. Medal pamiątkowy Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia KBS RP w 1995r.
12. Medal pamiątkowy VII Kongresu Zjednoczenia KBS RP w 1994r.
13. Medal pamiątkowy VI Kongresu Zjednoczenia KBS RP w 1991r.
14. Medal pamiątkowy "Poświęcenie Sztandaru KBS w Krotoszynie w 1995r."
15. Krzyż Zasługi KBS w Żorach
 
Tablica 160 - ODZNACZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH III RP
 1. Odznaka pamiątkowa "Poświęcenie sztandaru KBS Jutrosin 2000r."
 2. Odznaka pamiątkowa "Poświęcenie sztandaru KBS Środa Wlkp. 2003r."
 3. Odznaka pamiątkowa "Poświęcenie sztandaru KBS Tczew 1998r."
 4. Odznaka pamiątkowa "Poświęcenie sztandaru Okręgu KBS Poznań 2003r."
 5. Odznaka pamiątkowa 650-lecia KBS Stargard 1351-2001
 6. Odznaka pamiątkowa 150-lecia KBS Września 1854-2004
 7. Odznaka pamiątkowa 350-lecia KBS Czarnków 1648-1998
 8. Odznaka pamiątkowa Strzelania na Europ. Zjeździe Strzelców Hist. EGS w Krakowie 1998r.
 9. Odznaka pamiątkowa Zjazdu Zjednoczenia KBS RP w Szamotułach 1999r.
10. Odznaka "EXSPERT" KBS Okręgu Poznańskiego
11. Odznaka pamiątkowa Strzelania o Puchar Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opalenicy w 2003r.
12. Odznaka pamiątkowa Strzelania Sztandarowego w Poznaniu w 2003r.
13. Odznaka pamiątkowa 355-lecia KBS we Wronkach 1646-2001
14. Odznaka pamiątkowa Krajowego Zjazdu Zjednoczenia KBS RP w Borku Wlkp. w 2002r.
15. Odznaka pamiątkowa Krajowego Zjazdu Delegatów KBS RP we Wrześni w 2001r.
16. Odznaka Kura Łódzkiego Bractwa Kurkowego
17. Medal pamiątkowa 350-lecia KBS w Szamotułach
18. Odznaka pamiątkowa 10-lecia KBS Lechity Otwock
 
Tablica 161 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTU GÓRNICZO-HUTNICZEGO
 1. Złota Odznaka "BUDOWNICZY LGOM"
 2. Srebrna Odznaka "BUDOWNICZY LGOM"
 3. Odznaka "Zasłużony dla Zakładów Górniczych Sieroszewice"
 4. Odznaka "Zasłużony dla Zakładów Górniczych Rudna"
 5. Odznaka "Zasłużony Pracownik Huty Miedzi Legnica"
 6. Odznaka "Zasłużony dla Zakładu Robót Górniczych Lubin"
 7. Odznaka Honorowa "Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S. A."
 8. Odznaka "Zasłużony dla Zakładów Górniczych Polkowice"
 9. Odznaka "Zasłużony dla Zakładów Górniczych Polkowice" miniaturka
10. Odznaka "Zasłużony dla Zakładu Transportu KGHM w Lubinie"
11. Odznaka "Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S. A. Zakłady Górnicze Lubin"
12. Odznaka "Zasłużony Pracownik Turowa"
13. Odznaka "Zasłużony dla ZUG Lena"
14. Odznaka za Zasługi dla PÓL -MIEDŹ Trans w Lubinie
15. Odznaka "Za Zasługi dla Kopalni Mysłowice"
16. Odznaka "Zasłużony dla Huty Miedzi - Głogów"
17. Odznaka "Zasłużony Pracownik KGHM ZBK w Lubinie"
18. Odznaka "Zasłużony Pracownik PeBeKa w Lubinie"
19. Odznaka za Zasługi dla Zakładu Transportu KGHM
20-24. Plakietki pamiątkowe z "Dnia Górnika"
 
Tablica 162 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ZAKŁADOWE, SZKOLNE I TP.
 1. Medal Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.
 2. Medal Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. zespołowy
 3. Medal pamiątkowy 50-lecia Służb Dyspozycyjnych w Energetyce "STOEN"
 4. Medal pamiątkowy 50-lecia Służb Zabezpieczeniowych "STOEN"
 5. Medal "Zasłużony Pracownik WPG" - złota
 6. Medal "Zasłużony Pracownik WPG" - srebrna
 7. Odznaka Honorowa "WPG" - złota
 8. Odznaka Honorowa "WPG" - srebrna
 9. Medal pamiątkowy 50-lecia Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego w Warszawie
10. Medal pamiątkowy 50-lecia WPG Seminarium w Ryni
11. Medal "Za Zasługi dla Szk. Podst. nr 7 im. J. Bema w Ostrowie Wlkp."
12. Odznaka "Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego" I kadencja
13. Medal Straży Miejskiej w Łodzi
14. Medal "Za Zasługi dla Elektrowni Stalowa Wola"
15. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla PEKAES"
16. Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Elektrowni Połaniec"
 
Tablica 163 - ODZNACZENIA MONARCHISTYCZNE
 1. Krzyż Monarchii UPUM I klasy
 2. Krzyż Monarchii UPUM II klasy
 3. Krzyż Rycerski III klasy UPUM
 4. Krzyż Zasługi Rycerstwa Zachodniego
 
Tablica 164 - ODZNACZENIA RÓŻNE
 1. Order "Polonia Mater Nostra Est" Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego
 2. Srebrny Medal "Labor Omnia Vincit" Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu
 3. Medal "Meritus Patriae" Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
 4. Medal Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód
 5. Medal Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości KJG
 6. Złoty Medal "Serce za serce"
 7. Odznaka pamiątkowa Fundacji Kościuszkowskiej w Krakowie
 
Tablica 165 - ODZNACZENIA ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1.
Medal "Pro Memoria" menniczy
 2. Medal "Pro Memoria" grawerski
 3. Odznaka Hon. "Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - złocona
 4. Odznaka Hon. "Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - srebrzona
 5. Odzn. Hon. "Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu - złocona
 6. Odzn. Hon. "Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu - srebrzona
 7. Odznaka Honorowa "Krzyż Ludowego Wojska Polskiego"
 8. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Dolnośląskiego ZŻ LWP"
 9. Odznaka pamiątkowa "60-lecie Bitwy pod Lenino"
10. Odznaka pamiątkowa "60 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej"
11. Odznaka pamiątkowa "Braterstwo Broni"
12. Złota Odznaka Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
13. Złota Odz. Hon. "Za Zasługi dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Żołnierzy LWP"
14. Odznaka - plakietka "Honor i Ojczyzna" Związku Żołnierzy LWP
 - Odznaka członkowska Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
 
Tablica 165a - ODZNACZENIA ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Złoty Medal Zakładów Inwestycyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 2. Srebrny Medal Zakładów Inwestycyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 3. Medal pamiątkowy 60-lecia 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. J. Kilińskiego menniczy
 4. Medal pamiątkowy 60-lecia 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. J. Kilińskiego grawerski
 5. Odznaka 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty
 6. Złoty Medal pamiątkowy Międzynarodowej Dywizji w Polskiej Strefie Stabilizacyjnej w Iraku
 7. Srebrny Medal pamiątkowy Międzynarodowej Dywizji w Polskiej Strefie Stab. w Iraku
 8. Złoty Medal Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu
 9. Srebrny Medal Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu
10. Odznaka pamiątkowa Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
11. Medal "Okrągłego Stołu"
 
Tablica 166 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Order Archidiecezji Rzymsko-Katolickiej Szczecińsko-Kamieńskiej
 2. Krzyż "Zasłużony dla Parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy"
 3. Złoty Krzyż jubileuszowy 700-rocznicy urodzin św. Brygidy
 4. Srebrny Krzyż jubileuszowy 700-rocznicy urodzin św. Brygidy
 5. Krzyż "Za Zasługi" Duszpasterstwa Służb Celnych Finansów i Skarbowych
 6. Krzyż "Za Zasługi" Muzeum Diecezjalnego i Kultury Regionu w Siedlcach
 7. Medal "Zasłużony dla Katechizacji" Diecezja Płocka
+
Tablica 167 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE (MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI)
 1. Złota Odznaka "W Służbie Penitencjarnej" XV wz. z 1985r.
 2. Srebrna Odznaka "W Służbie Penitencjarnej" X wz. z 1985r.
 3. Brązowa Odznaka "W Służbie Penitencjarnej" V wz. z 1985r.
 4. Złota Odznaka "ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ" wz. z 1997r.
 5. Srebrna Odznaka "ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ" wz. z 1997r.
 6. Brązowa Odznaka "ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ" wz. z 1997r.
 7. Odznaka Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa
 8. Emblemat Wewnętrznej Służby Ochrony
 9. Medal Straży Miejskiej w Łodzi
10. Emblemat Wewnętrznej Służby Ochrony PIT
11. Emblemat Straży Bankowej PBK
12. Emblemat Security Impel nr 7984
13. Odznaka pamiątkowa Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
 - Orzełek emblemat Straży Miejskiej
 - Orzełek emblemat Straży Gminnej
 
Tablica 168 - ORDER ŚW. ŁAZARZA
 1. Krzyż orderowy Orderu św. Łazarza 1 klasy
 2. Gwiazda orderowa Orderu św. Łazarza 1 klasy
 
Tablica 169 - ODZNACZENIA RESORTOWE STRAŻY GRANICZNEJ
 1. Odznaka Straży Granicznej nr egz. 1404 z miniaturą
 2. Odznaka jubileuszowa 75-lecia KOP 1924-1999 z miniaturą
 3. Odznaka jubileuszowa 80-lecia KOP 1924-2004
 4. Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego COSSG
 5. Odznaka Absolwenta Studium Straży Granicznej COSSG
 6. Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego COSSG w Kętrzynie
 7. Odznaka Absolwenta Studium Straży Granicznej COSSG w Kętrzynie
 8. Odznaka Absolwenta Szkoły Podoficerskiej CSSG
 9. Złoty Medal "Za Zasługi dla Straży Granicznej"
10. Srebrny Medal "Za Zasługi dla Straży Granicznej"
11. Brązowy Medal "Za Zasługi dla Straży Granicznej"
12. Odznaka pamiątkowa Pomorskiego Oddziału SG Świnoujście
13. Odznaka pamiątkowa Bałtyckiego Oddziału SG Kołobrzeg
14. Odznaka pamiątkowa Morskiego Oddziału SG Gdańsk nieoficjalna
15. Odznaka pamiątkowa Morskiego Oddziału SG Gdańsk wz.2 popularny
16. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
17. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie odmiana
18. Odznaka pamiątkowa Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Zgorzelcu
19. Odznaka pamiątkowa Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Zgorzelcu odmiana
20. Odznaka pamiątkowa Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Granicznych
21. Odznaka pamiątkowa Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Granicznych
22. Oznaka Korpusu Osobowego Straży Granicznej
 - Emblemat metalowy Straży Granicznej
 - Emblemat metalowy Straży Granicznej emaliowany
 - Emblemat metalowy Służby Celnej
 
Tablica 170 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
 1. Oznaka członkowska Sokoła Polskiego
 2. Odznaka Honorowa X Lat Odrodzonego Sokolstwa - Kraków emaliowana
 3. Odznaka Honorowa X Lat Odrodzonego Sokolstwa - Kraków wersja nie emaliowana
 4. Oznaka Sokoła Polskiego w Zielonej Górze
 5. Oznaka Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce
 6. Złoty Krzyż Zasługi "Znak Sokoła"
 7. Srebrny Krzyż Zasługi "Znak Sokoła"
 8. Brązowy Krzyż Zasługi "Znak Sokoła"
 9. Oznaka członkowska Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. "Służba Polsce"
10. Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. "Służba Polsce"
11. Odznaka Członkowska Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. "SP" wz. 2
12. Krzyż Zasługi Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. "SP"
13. Medal z Krzyżem za zasługi dla Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. "Służba Polsce"
14. Krzyż pamiątkowy Junaków P.O. "SP"
15. Odznaka Członkowska Ligi Morskiej
16. Krzyż "Pro Mari Nostro" Ligi Morskiej i Rzecznej
17. Odznaka "Chrześniak Prezydenta II RP"
18. Odznaka Członkowska Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
19. Odznaka pamiątkowa 85 rocznicy Powstania Wielkopolskiego TPPW
20. Odznaka Honorowa FJN "Matce" na metalowej przywieszce wz.1
21. Odznaka Honorowa FJN "Matce" na metalowej przywieszce wz.2
22. Odznaka Honorowa FJN "Matce" na wstążce wz.2
23. Odznaka Związku Strzeleckiego "Strzelec"
 
Tablica 171 - ODZNACZENIA RÓŻNE
 1.
Order Białego Kruka Kraków
 2. Order Białego Kruka ze Słonecznikiem Lublin nr egz. 30
 3. Order Pomiana
 
Tablica 172 - ORDER RYCERSTWA JASNOGÓRSKIEJ BOGARODZICY
  1.
Order Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy wraz z łańcuchem
 
Tablica 173 - ORDER RYCERSTWA JASNOGÓRSKIEJ BOGARODZICY
  1. Odznaka Stronnictwa Narodowego SN
 2. Odznaka Konfederacji polski Niepodległej KPN wzór 1 - plastik 1979-1996
 3. Odznaka Konfederacji polski Niepodległej KPN wzór 2 - metal
 4. Odznaka Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego ZChN
 5. Odznaka Unii Polityki Realnej UPR
 6. Odznaka Sojuszu Lewicy Demokratycznej SLD
 7. Odznaka Związku komunistów Polskich ZKP Proletariat
 8. Odznaka Polskiego stronnictwa Ludowego PSL
 9. Oznaka pamiątkowa II kongresu SLD Warszawa 2003
10. Odznaka Senatu RP